Tijdelijk verlaagd btw tarief naar 6% ipv 21% bij aankoop van een nieuwbouw appartement of woning.

Lees hieronder de voorwaarden.

De Federale regering gaat vanaf 01/01/2021 tem 31/12/2022 een verlaagd BTW tarief toepassen van 6% i.p.v. 21% voor de afbraak van gebouwen en heropbouw van een nieuwbouw appartement of woning.Dit betekend voor de kopers een besparing van ettelijke tienduizenden euro’s door het wegvallen van maar liefst 15% BTW!


Aan welke regels dienen de kopers
te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen:
• Voor alle natuurlijke personen, kopers die het onroerend goed zelf gaan bewonen en dat voor minstens 5 jaar
• Het moet de kopers hun enige  eigen woning zijn, tenzij er nog een andere woning is waarvan de koper mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is door een erfenis.
• Niet voor verhuurders, tweedeverblijvers, vennootschappen


Aan welke regels dient de bouwheer/promotor/verkoper
te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen:
• De bouwheer heeft en een afbraak van gebouwen en een heropbouw van appartementen of woning verricht op het bouwperceel
• Elke woning of appartement mag een maximale bewoonbare oppervlakte hebben van maximaal 200 m². De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken samen te tellen (keuken, woonkamer, slaapkamer, eetkamer, bewoonbare zolder- en kelderruimten, bureau en alle andere voor huisvestiging bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en minimumhoogte boven de vloer van 2 meter, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de opgaande muren).
• Alle BTW verschuldigd bij de aankoop dient opeisbaar te zijn binnen de periode van 1 januari 2021 tem 31 december 2022


Hoeveel bespaart u op uw nieuw appartement
indien u NU koopt bij SENSES:
Wij nemen als voorbeeld het appartement A0.2  met een oppervlakte van 116 m² appartement, 48 m² tuin.

De constructieprijs werd vastgelegd op €292.772 waardoor u als koper normaal €61.482 BTW dient te voldoen. Door de nieuwe 6% BTW maatregel vanaf 1 januari 2021 dient u nog maar €17.566.32 te betalen. U bespaart dus vanaf 1 januari 2021 maar liefst €61.482 – €17.566.32 = €43.915.68 enkel en alleen al op het appartement!

Wenst u meer informatie over de tijdelijke toepassing van het verlaagde 6% BTW tarief?  Maak dan nu uw corona veilige afspraak via contact@mintprojects.be of +32 13 55 36 99